خانه / نوره / نوره زرنیخ دار

نوره زرنیخ دار

قیمت نوره یا واجبی سنتی وطن زرنیخ دار

نوره واجبی قیمت

قیمت نوره یا واجبی که به شکل سنتی و نه کارخانه ای تولید شود با برند وطن که از نوع زرنیخ دار هم هست، بیشتر از مدل سبز یا حتی بدون زرنیخ می باشد که علت این موضوع هم درمانی بودن آن می باشد. زیرا در کمترین زمان بیماری هایی …

توضیحات بیشتر »

کارگاه تولید نوره طبیعی زرنیخ دار دفع سودا

نوره کارگاه تولید

کارگاه تولید نوره طبیعی زرنیخ دار که برای دفع سودا کاربرد دارد، در شهر پردیسان که به فاصله چند کیلومتری قم است، می باشد. علت انتخاب  این مکان  این  بود که قم شهری است که تمام ماشین های تریلی که بار می زنند، همیشه از آن عبور می کنند و …

توضیحات بیشتر »